Příběhy našeho kraje

Jednou z aktivit, kterou letos vyzkoušeli třeťáci, bylo vzájemné čtení dětí a rodičů. Protože se právě učíme o našem domově, zaměřili jsme se na pověsti z nejbližšího okolí. Tato akce se konala 8. listopadu v podvečer a sešlo se na ní celkem přes 40 účastníků – děti, jejich rodiče, prarodiče, sourozenci. Po přečtení příběhů O Věnavovi, Pernštejnském tisu a O původu Nedvědice si děti za pomocí rodičů ověřily své znalosti o kraji v malém kvízu. Vyvrcholením akce bylo vytváření Pernštejnského tisu. Byly to další příjemně prožité chvíle vzájemného setkání a důkaz toho, že škola nemusí sloužit jenom k učení.
                                                                                                                                                    Jana Tomanová