Vystoupení předškoláků

Ve středu 14. 3. 2018 se v Sokolovně v Nedvědici konala Výroční schůze invalidních důchodců. Děti z naší mateřské školy si připravily krátké pásmo básniček a písniček na zahájení programu. Předškoláci se s vervou a nadšením pustili do nacvičování. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za jejich vystoupení. Nejenom že překonaly počáteční nervozitu z velkého obecenstva, ale i jako profesionálové používaly mikrofon.

Doufám, že se všem představení líbilo. Těšíme se na další setkání.

P. Pilátová