Dopravní kurz 4. třídy

Dopravní výchova je součástí základního vzdělávání, nejintenzívněji jí procházejí každoročně zejména žáci čtvrté třídy, protože jako desetiletí mohou sami vyjíždět na silnici. Takže letos tomu není jinak.

9. října absolvovali čtvrťáci první část dopravního kurzu, který probíhal s policistou na dopravním hřišti v Novém Městě na Moravě. Nejdříve žáky čekala teoretická část – povinnosti chodců a cyklistů, výbava jízdního kola, dopravní značky, řešení křižovatek a další důležitá pravidla silničního provozu. V další části tyto nabyté vědomosti uplatňovali v praxi na dopravním hřišti. Zde museli žáci také prokázat jízdu zručnosti. Je pravda, že některým dělalo značné obtíže včas reagovat na dopravní značení a celkovou situaci v silničním provozu. Proto bude třeba vše ještě procvičovat, aby na jaře 2019 všichni žáci obstáli v závěrečných zkouškách a obdrželi řidičský průkaz. Avšak smyslem této akce je především bezpečnost dětí při pohybu na silnici – jako chodci i cyklisté.

                                                                                                                                                   Jana Tomanová