Slavnosti slabikáře

Prvňáčci jsou malí, ale co už všechno neumí! Počítají do 5, znají 9 písmenek, čtou slabiky i první slova, učí se psát. Je to neuvěřitelné, ale za dva měsíce zvládli neuvěřitelně mnoho věcí. A byla to dřina. Překonávat ranní vstávání, sezení v lavicích, úkoly. Jak se dostali naši prvňáčci ke Slabikáři? Nebyla to jednoduchá cesta. Museli splnit úkoly, aby se dostali ke klíčům od Slabikáře. Všem se podařilo úkoly splnit a čekalo na ně milé překvapení. Nové učebnice jim přišli rozdat žáci devátého ročníku. Jejich třídní učitelka Gabriela Sedlářová malé žáčky pasovala na čtenáře. Všichni jsme si společně zazpívali a prožili netradiční vyučování. Prvňáčkům gratuluji a přeji mnoho pěkných chvil při čtení..

za 1. třídu Mgr. Bc. Leona Vejrostová, Jolana Kadlecová