Den dětí v MŠ Pohádka

V pondělí 3. 6. byste žáky 9. ročníku v lavicích nenašli. Rozhodli jsme se, že program, který si deváťáci připravili na pátek pro nedvědické děti, převezeme ještě do Borače a potěšíme děti z mateřské školy Pohádka. Stihli jsme i nakouknout na rodný dům spisovatele Josefa Uhra, občerstvit se v místním obchodě a osvěžit se v řece. Stanoviště na zahradě školky měla úspěch. S drobnou pomocí je zvládli i ti nejmenší a nakonec byli zase spokojení všichni – ti nejmladší, ti trošku starší  i paní učitelky :-).

Gabriela Sedlářová