PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2019

Odpoledne dne 17. června byli žáci z 1. ročníku pasováni na čtenáře. Do školy se přišli podívat rodiče, prarodiče i sourozenci. Největším překvapení pro děti bylo, že si přišla poslechnout jejich vystoupení i paní ředitelka. Žáci měli připravený program z básniček a divadlo O kohoutkovi a slepičce.

Nejočekávanějším vrcholem odpoledne bylo ovšem samotné pasování. Žáci přicházeli po jenom ke stolu, aby každý dostal od paní ředitelky Šimečkové slavnostní šerpu a dárek v podobě knihy s věnováním. Oba tyto dárky jim budou tento den zajisté připomínat. I přes trému, která určitě některé děti svazovala, to zvládly výborně.

Poděkování patří paní ředitelce za pasování a dárky pro žáky a asistentce pedagoga Jolaně Kadlecové za pomoc s přípravou tohoto nezapomenutelného dne.

Leona Vejrostová, tř. uč. 1. ročníku