Lesník v šesté třídě – 4. 10. 2019

Pan Mario Lanča, lesní pedagog a revírník, přijal naše pozvání a zpestřil páteční výuku šestému ročníku.

První hodinu svého poutavého vyprávění věnoval lesním stromům. S žáky důkladně probral lesní dřeviny, vysvětlil letokruhy stromů, zdůraznil hlavní funkce lesa, připomněl nám, proč je lípa zvolená národním stromem a také nezapomněl na současný problém lesů. Druhá hodina byla věnována zvířecím obyvatelům lesa. Děti poučil, jak se mají návštěvníci lesa chovat ke zvířatům a pomocí obrázků vysvětlil, jak mají lesní zvířata pestrý život. Působivé vyprávění o životu jednotlivých zvířat bylo dokonalé. Autentičnost dokreslil ukázkami zvířecích srstí, na kterých demonstroval jednotlivé zbarvení lesní zvěře.  A na závěr? Živý puštík ve třídě, který si získal absolutní pozornost všech.

Ráda bych zde pochválila a vyzdvihla ty, kteří se aktivně zúčastnili debaty s panem lesníkem, jsou to: Buček Michal, Crhák Ondřej, Hájek Radim a Nováková Aneta.

Těšíme se na další setkání v příštím roce, tentokrát přímo v lese.

                                                                                              Mgr. Ladislava Kobzová