Parlament v jídelně

1. stupeň

Polévka                                  Čočka                                    Párek

vzali: 24/33                             vzali: 26/34                             vzali: 28/36

nevzali: 9/33                           nevzali: 8/34                           nevzali: 8/36

vrátili: 16/33                           vrátili: 22/34                           vrátili: 5/36

vzali: 73%                               vzali: 76%                               vzali: 77%

nevzali: 27%                           nevzali: 24%                           nevzali: 23%

vrátili: 48%                             vrátili: 64%                             vrátili: 13%

2. stupeň

Polévka                                  Čočka                                     Párek

vzali: 5/24                               vzali: 22/24                             vzali: 21/23

nevzali: 2/7                             nevzali: 2/24                           nevzali: 2/23

vrátili: 3/7                               vrátili: 7/24                             vrátili: 10/23

vzali: 71%                               vzali: 91%                               vzali: 91%

nevzali: 29%                           nevzali: 9%                             nevzali: 9%

vrátili: 42%                             vrátili: 29%                             vrátili: 43%

1. stupeň

                            Polévka                                           Sumeček

                            vzali: 23/35                                      vzali: 28/35

                            nevzali: 12/35                                  nevzali: 7/35

                            vrátili: 12/35                                    vrátili: 7/35

                            vzali: 73%                                       vzali: 80%

                            nevzali: 27%                                    nevzali: 20%

                            vrátili: 34%                                     vrátili: 20%

2. stupeň

                            Polévka                                           Sumeček

                            vzali: 18/28                                      vzali: 19/26

                            nevzali: 10/28                                  nevzali: 7/26

                            vrátili: 7/29                                      vrátili: 9/26

                            vzali: 64%                                        vzali: 73%

                            nevzali: 36%                                    nevzali: 27%

                            vrátili: 25%                                     vrátili: 35%