Změna v organizaci zápisu k povinné školní docházce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Proběhne pouze formální část zápisu.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky je možné doručit škole v termínu:  od 8. dubna 2020 do  30. dubna 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (zfkmfnc),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
3. poštou,
4. vhozením do uzamykatelné schránky umístěné u vstupu do základní školy stará budova,
5. podat osobně – jen ve výjimečných případech a pouze po telefonické domluvě.

MŠMT doporučuje motivační část – návštěvu či setkání předškoláků před zahájením školní docházky ve škole po ukončení mimořádných opatření.

O termínu budou zákonní zástupci včas informováni.   

Podrobné informace:

Zákonný zástupce, který chce své dítě zapsat do 1. třídy, vyplní a podepíše formuláře:

Zákonný zástupce, který žádá o odklad k základnímu vzdělávání, vyplní a podepíše formulář:

Formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy.

Zákonný zástupce odevzdá vyplněné tiskopisy do 30. dubna 2020 jedním z výše zveřejněných způsobů.

Po doručení bude přiděleno dítěti registrační číslo, které bude rodiči oznámeno emailem.

V případě potřeby volejte 777 679 354.

  Mgr. Eva Šimečková,
ředitelka školy