Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 7. září

  • pro žáky 2. až 9. ročníku v 7.30 h ve třídách.

Žáci budou ve škole pouze jednu vyučovací hodinu – tj. do 8.15 h, potom budou postupně odcházet na oběd, do školní družiny (1. stupeň) nebo domů.

Odchod na oběd:

1. stupeň – 8.15, 2. stupeň – 8.20

Tento den si vezmou pouze psací potřeby a přezůvky.

Provoz ve školní družině bude do 16.00 hodin.

  • pro prvňáčky v 8.00 h v I. třídě v budově A. Příchod mezi 7.45 a 7.55. Prosíme, dodržte čas z důvodu mimořádných opatření.

Žáci si přinesou do školy přezůvky a aktovku.

Úterý 8. září

  • ve 2. až 9. ročníku budou probíhat třídnické práce.

Vyučování na 1. stupni bude končit po 4. vyučovací hodině, na 2. stupni v průběhu 5. vyučovací hodiny.
Odchod na oběd nebo domů:
6. a 7. ročník – 11.40, 8. a 9. ročník – 11.50

Žáci si vezmou s sebou psací potřeby a aktovku.

  • prvňáčci budou s paní učitelkou čtyři vyučovací hodiny.   

Od středy 9. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu.