Prvňáčci 7. 9.

Jak prvňáčci začali ….

7. září se prvňáčci konečně dočkali – natěšení, někteří trochu rozpačití. V 1. třídě je společně s rodiči přišel přivítat pan starosta s paní matrikářkou, za školu paní ředitelka, paní vedoucí vychovatelka ŠD a paní učitelka třídní. Na lavicích měly děti připravené školní pomůcky, od Městyse  Nedvědice dostaly knihu a balíček školních potřeb. Paní ředitelka s paní učitelkou dětem ještě  předaly  pamětní list s kytičkou. Kytičky věnovala  paní  Michaela Havířová, které  patří   velké poděkování. Přejeme všem prvňáčkům šťastné vykročení do nové etapy svého života, příjemně prožité chvíle v naší škole a mnoho školních úspěchů.

                                                                                Jana Tomanová