Omezení provozu 2. stupně od 12. 10. do 23. 10. 2020

Od 12. 10. 2020 0:00 hod do 25. 10. 23:59 hod se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

  • omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd. Žáci ve třídách se tedy nedělí na skupiny jako tomu bylo na jaře 2020, ale do školy dochází polovina tříd 2. stupně ZŠ. Jedná se o střídání jednotlivých tříd, nikoliv žáků v rámci třídy. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.

V naší škole bude organizace následující:

v týdnu od 12. do 16. 10.:

  • prezenčně (ve škole) bude probíhat výuka žáků 6. a 7. třídy;
  • distanční formou (doma) se budou vzdělávat žáci 8. a 9. třídy.

v týdnu od 19. do 23. 10.:

  • prezenčně (ve škole) bude probíhat výuka žáků 8. a 9. třídy,
  • distanční formou (doma) se budou vzdělávat žáci 6. a 7. třídy.

Žáci 1. stupně, tj. 1. – 5. třída, se budou vzdělávat prezenčně po oba týdny. Omezení se jich netýká.

Školní družina bude po oba týdny v běžném provozu.

Mateřská škola bude po celou dobu v běžném provozu bez omezení.

Školní jídelna bude v provozu bez omezení, žáci se mohou za dotovanou cenu stravovat i při distanční formě výuky. V týdnu od 12. 10. do 16. 10. budou automaticky odhlášeny obědy žákům 8. a 9. třídy, v týdnu od 19. do 23. 10. budou automaticky odhlášeny obědy žákům 6. a 7. třídy. Pokud budou mít žáci s distanční formou výuky zájem o odběr obědů v jídlonosiči, přihlásí se a budou obědy odebírat z boku jídelny od 12.30 do 13.00 (až od úterý).

Podrobnosti k distanční formě výuky budou žákům sděleny v pátek 9. října. Online výuka bude probíhat na platformě Microsoft Teams podle rozvrhu zveřejněného v Edookitu. Materiály budou předávány prostřednictvím Edookitu. Nakopírované materiály pro ty, kteří o ně projevili zájem v dotazníku, budou připraveny u vchodu do budovy A – čas upřesníme.

Na dobu od 26. 10. do 30. 10. jsou vyhlášeny prodloužené podzimní prázdniny.

Podrobnosti o opatření jsou na stránkách MŠMT.