Školní družina od 7. 12. 2020

Školní družina bude v provozu opět pro všechny žáky 1.stupně do 16 hodin. Ranní dohled  od 6.15 do 7.10 bude zajištěn pro 1. stupeň.

Od 7. 12. 2020 je také možné, aby v rámci jednoho oddělení ve školní družině byli v jednom oddělení spojeni žáci ze dvou tříd (bez ohledu na ročník), avšak za podmínky, že homogenitu samostatných tříd nelze realizovat a dané dvě třídy budou stále stejné. Ranní dohled bude zajištěn ve všech třídách.