Školní kola soutěží

Školní kolo konverzační soutěže

I letos proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Tradičně jsou stanoveny dvě kategorie – první pro 7. ročník a druhá pro žáky 8. a 9. ročníku. V první kategorii soutěžilo 5 žáků, ve druhé 8. Třetí příčka patří Jakubům – Svobodovi v 1. kategorii a Crhákovi ve druhé. Druhé místo získali Ondřej Crhák (1. kategorie) a Šárka Šikulová (2. kategorie). Vítězkami se staly Michaela Rovenská ze sedmého ročníku a deváťačka Monika Řehůřková. Pokud se uskuteční okresní kolo, budou v něm naši školu reprezentovat právě tyto dvě velmi šikovné slečny. Gratulujeme.

Gabriela Sedlářová, Kateřina Myslivcová

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 10. prosince si v hodině češtiny žáci 9. ročníku vyzkoušeli – v rámci přípravy k přijímacím zkouškám – školní kolo olympiády v českém jazyce. Všichni se tak mohli znovu přesvědčit o tom, jak krásná, ale pořádně záludná čeština je. J S nelehkými úkoly si nejlépe poradili Monika Řehůřková a Vít Dvořáček. Patří jim moje pochvala.

Gabriela Sedlářová

Školní kolo dějepisné olympiády

Jako každoročně i letos se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády. Této náročné vědomostní soutěže se zúčastnilo 5 žáků 8. a 9. ročníku. S letošním tématem „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“ se nejlépe vypořádali žáci 9. ročníku – Matěj Válka a Radek Verucci, kteří oba získali 49 bodů. Jeden z nich nás bude reprezentovat v okresním kole, které letos proběhne netradičně online.

Petr Vejrosta a Petr Punčochář