Školní kolo zeměpisné olympiády

Jsem velice ráda, že jsme školní kolo zeměpisné olympiády uskutečnili již před Vánocemi, kdy žáci do školy ještě „chodili“. Oceňuji ochotu soutěžících udělat něco nad rámec svých povinností. Olympiáda měla dvě části – část s atlasem a písemný test geografických znalostí. Jako obvykle byly tři kategorie – kategorie A pro šestý ročník, kategorie B pro sedmý a kategorie C pro osmý a devátý ročník. Všichni zúčastnění si zkusili loňské zadání okresního kola této olympiády.

Šestá třída je ve velké nevýhodě, neboť se zeměpisem jako předmětem teprve začínají a seznamují se s geografickým myšlením a prací s mapou. O to více chci vyzdvihnout „čtyři statečné šesťáky“, kteří do toho šli a nebáli se zkusit něco nového. Jsou to: Renáta Dvořáčková, ta se také stala také vítězkou ve své kategorii, Natálie Pikhartová, František Blažek a Adam Ondráček.

V sedmé třídě s velkým náskokem a opravdu výbornými geografickými znalostmi zvítězil Matěj Beránek. V kategorii C, kde spolu soupeří osmý a devátý ročník, zvítězil Vít Dvořáček. Všem vítězům velice gratuluji a držím palce do kola okresního, které proběhne on-line formou v jarních měsících tohoto roku.

Ladislava Kobzová