Okresní kolo zeměpisné olympiády


Velký úspěch v okresním kole zeměpisné olympiády

„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“  V tomto duchu jsem se snažila povzbudit naše geografické nadšence a hlavně odvážlivce, kteří zvítězili v kole školním. Poprvé bylo okresní kolo zeměpisné olympiády on-line, což pro mnohé jistě znamenalo cestu do neznáma a další stres. Ale proč to nezkusit, když nás každá překážka a zkušenost posouvá v životě výš? 
Okresní kolo se konalo 17. února a žáci byli rozděleni do jednotlivých podskupin, aby systém „nezkolaboval“. S dětmi jsem byla v telefonickém spojení pro případné řešení náhlých překážek, které se sice dostavily, ale vyřešili jsme je s grácií.
Za šestý ročník naši školu reprezentovaly Renátka Dvořáčková, která skončila na místě dvacátém sedmém, a Natálka Pikhartová, které patřilo místo třicáté. Z deváťáků obsadil velmi slušné šestnácté místo Pavel Hanáček, Radek Verucci obsadil dvacátou pátou příčku a Vít Dvořáček třicátou.
Velkého úspěchu dosáhl ve své kategorii Matěj Beránek ze sedmého ročníku. Skončil na nádherném čtvrtém místě. Jen jediný půlbod ho dělil od stupňů vítězů. Výborného výsledku dosáhl i druhý statečný ze sedmého ročníku, Dominik Kožnar, který obsadil dvanáctou příčku.
Velice gratuluji výše zmíněným žákům naší školy, přeji spoustu nádherných geografických poznatků a zážitků a hlavně se nebát zkusit něco nového a neznámého. Jsem na Vás moc pyšná, DÍKY.

                                                                                               Ladislava Kobzová