Vystoupení dětí MŠ na Pamětní návštěvě T.G.Masaryka

V sobotu 19. 6. 2021 děti z naší mateřské školy  vystoupily s tanečky na lidové písně u příležitosti Pamětní návštěvy T.G.Masaryka. Tančily s radostí a nadšením ve vyšívaných krojích. Úspěch byl odměněn potleskem diváků, sladkostí a gratulací od pana starosty.

Kolektiv MŠ