Krabičky – VII. třída

Pro svoji třídu se stále snažím vymýšlet aktivity, které by žáky nejen bavily, ale zároveň byly podnětné a přínosné pro jejich osobnostní rozvoj. Nejnovější je „krabičková aktivita“. Ve spolupráci s vyučující výtvarné výchovy si sedmáci přichystali dvě krabičky – krabičku na strachy a krabičku na přání. V hodině občanské výchovy pak měli za úkol napsat svoje tajné přání a poté také to, co je trápí, čeho se obávají. Papírky si složili tak, aby jejich obsah nikdo neviděl, a na závěr si je podepsali. Všichni je pak vložili do krabiček, které paní asistentka ihned „zapečetila“ izolepou. Krabičky teď budou několik měsíců odpočívat 😀 na tajném místě. Objeví se až na konci školního roku, kdy je společně otevřeme a každý se pak bude moci podívat na svoje přání a obavy s odstupem času. Třeba zjistí, že se přání vyplnila 😀 a že to, co vypadalo tak děsivě v říjnu, už vůbec děsivé není… Společně se pak budeme obecně bavit o tom, zda u sebe vidí nějaký posun, jestli se o sobě něco dozvěděli… Určitě to bude fajn. 😀

Gabriela Sedlářová