Výpis z vysvědčení – 31. 1. 2021

V pondělí 31. 1 . 2022 bude žákům vydán výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2021/2022. Konec vyučování je v tento den pro 1., 2. a 3. třídu stanoven na 11.00, pro 4. a 5. třídu na 11.20, pro 6. a 7. třídu na 11.55 a pro 8. a 9. třídu na 12.05. Školní družina bude v provozu do 16.00.
Pololetní prázdniny jsou letos celostátně stanoveny až na pátek 4. 2. 2022.