VYCHÁZKA DO ÚDOLÍ CHLÉBSKÉHO POTOKA

Krásu jarních bledulí zná snad každý z nás, ale my máme to štěstí, že nedaleko Nedvědice je přírodní rezervace, kde můžeme bledule obdivovat.

Před jarními prázdninami jsme se rozhodli, že se vydáme na objevnou výpravu do lokality poblíž malebné vesničky Chlébské.

Protože cesta je pro nás prvňáčky delší, přivítali jsme nabídku paní Havířové, která nám ušetřila 4 kilometry a odvezla nás ráno do vesnice Chlébské. Odtud už jsme putovali po svých.

Jaro se pomaličku začínalo probouzet, stačilo udělat pár dalších kroků a objevila se před námi loučka posetá rozkvetlými bledulemi. A že jich bylo. Nebylo v našich silách je všechny spočítat. Bylo nám líto těch maličkých rostlin, protože ráno klesla teplota pod bod mrazu, ale bledule odolávaly (podobně jako my). Vydali jsme se tedy po vyšlapaných cestičkách a nechali se unášet bílým mořem, kam jen oko dohlédlo. Tento každoroční zázrak přírody je pastvou pro oči a pohlazením pro duši. Mohli jsme načerpat neskutečnou energii.  

Bledule mají rády dostatečně vlhké půdy bohaté na živiny v polostínu. Ve smíšených lesících, křovinách a na lukách či březích se vyskytují rozesety do menších trsů. A protože tady mají vyhovující podmínky, velkoryse osídlí velkou plochu. Z informačních tabulí jsme se dozvěděli, že se v údolí vyskytují nejen bledule, ale také další druhy zajímavých rostlin i živočichů.

Cestou zpět jsme navštívili rodinu Kotlánovu a Pešovu. Paní Pešová nám připravila výborné pohoštění a pan Kotlán nám ukázal jeho srdeční záležitost – veterány. Krásné stroje jsme obdivovali úplně všichni a hltali zajímavé informace o nich.

Vycházka se vydařila, nohy nás sice už na konci cesty moc neposlouchaly, ale všichni jsme si to moc užili.

Děkuji paní asistentce Lucii Glosrové, která mi pomohla vycházku zorganizovat.

Leona Vejrostová, TU 1. roč.