PŘEDŠKOLÁCI V PRVNÍ TŘÍDĚ

Je už tradicí, že se v květnu přijdou podívat předškoláci do první třídy.

Měli možnost se s prvňáky seznámit, spolupracovat a zábavnou formou jim ukázat, co všechno se v mateřské škole naučili.

Tentokrát bylo téma Perníková chaloupka. Předškoláci se zapojili do tzv. malovaného čtení, hledali rozdíly ve dvou podobných obrázcích a nakonec dohromady s prvňáky vykreslovali perníkovou chaloupku. Budoucí prvňáci výborně spolupracovali a společně jsme prožili krásnou a netradiční vyučovací hodinu.

Leona Vejrostová