Čeština v akci

V pátek 17. června čtvrtou vyučovací hodinu oživila školní dvůr stanoviště, která připravili deváťáci pro páťáky. Šlo o projekt „Čeština v akci“, který žáci devátého ročníku zpracovali po přijímacích zkouškách v hodinách volitelného předmětu „Cvičení z českého jazyka“. Pro žáky pátého ročníku nachystali deset stanovišť s nejrůznějšími úkoly, které prověřovaly znalosti slovních druhů, pravopisu či základních větných členů. Páťáci krásně pracovali, patří jim velká pochvala – stejně jako deváťákům za přípravu celé akce. 😀 A odměna pro soutěžící? Jsme „Zdravá škola“, proto jsme místo sladkostí zvolili na závěr společnou choreografii na písničku Baby Shark a pěkně jsme si to užili. 😀

Gabriela Sedlářová