Jak druháci našli poklad

Jak druháci našli poklad

Na rozloučenou se školním rokem se uskutečnila 29. června další ze společných akcí dětí a rodičů – Cesta za pokladem. Do poslední chvíle sice bylo trochu nejisté, zda naši výpravu zvládneme bez dešťové sprchy. Sešli jsme se na parkovišti u zdravotního střediska. Odtud nás vedly fáborky a karty s mnoha zajímavými úkoly  – přírodovědný kvíz, hod šiškou do sklenice, bourání plechovek, prolézání pavučinou, chůze s míčkem na lžíci, skákání s nafukovacím balónkem mezi nohama, hod na terč. Na konci trasy se dětem podařilo najít poklad plný sladkostí. Na zpáteční cestě nás sice už osvěžovaly děšťové kapky, ale všem 28 účastníkům se toto společné setkání podle jejich reakcí líbilo. Velké poděkování patří maminkám – paní Grycové a Jírové a také panu Švíkovi, kteří tuto akci připravili.

Jana Tomanová