Zahájení školního roku

Zahájení školního roku proběhne ve čtvrtek 1. září

  • pro žáky 2. až 9. ročníku v 7.30 h ve třídách. Příchod budovou C od 7.10 do 7.25.

Žáci budou ve škole pouze jednu vyučovací hodinu – tj. do 8.15 h, potom budou postupně odcházet na oběd, do školní družiny (1. stupeň) nebo domů.

Odchod na oběd:

2., 3. ročník – 8.15, 4. a 5. ročník – 8.20, 6. a 7. ročník – 8.25, 8. a 9. ročník – 8.30

Tento den si vezmou pouze psací potřeby a přezůvky.

Provoz ve školní družině bude ráno od 6.15 do 7.15, a pak po skončení vyučování do 16.00 hodin.

  • pro prvňáčky v 8.00 h v I. třídě v budově A. Příchod vchodem budovy A mezi 7.40 a 7.55.

Žáci si přinesou do školy přezůvky a aktovku.

Pátek 2. září

  • ve 2. až 9. ročníku budou probíhat třídnické práce.

Vyučování na 1. stupni bude končit po 4. vyučovací hodině, na 2. stupni v průběhu 5. vyučovací hodiny.
Odchod na oběd nebo domů:
1. ročník – 10.55, 2. a 3. ročník – 11.00, 4. a 5. ročník – 11.20
6. a 7. ročník – 11.40, 8. a 9. ročník – 11.50

Žáci si vezmou s sebou psací potřeby a aktovku.

  • prvňáčci budou s paní učitelkou čtyři vyučovací hodiny.   

Od pondělí 5. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu.