Návštěva školní knihovny

Dne 21. 9. 2022 první a druhé oddělení navštívilo školní knihovnu, kde pro nás paní učitelka Eva Zemanová měla přichystaný krásný program. Děti se mimo jiné dozvěděly, jak funguje půjčování knih a jaké knihy ve škole máme. Paní učitelka nám také přečetla knihu od Jennifer Berneové – Kamil neumí lítat. Návštěva knihovny se nám všem velmi líbila.

Za vychovatelky ŠD Hana Bublánová