Vlastenecká jména našich osmáků

Žáci osmého ročníku se v hodinách literární výchovy aktuálně věnují období NÁRODNÍHO OBROZENÍ. Aby se dokázali lépe vcítit do těch silných vlasteneckých pocitů, 😀 zkusili si vymyslet a výtvarně dotvořit svoje vlastní vlastenecké jméno. Toto jméno muselo vypovídat něco o nich samotných, o jejich charakteristikách či zálibách. Mezi osmáky tak můžete potkat Králíkomilu, Židlomilu, Zvěroslavu, Trumperomíra či Míčomila. 😀 Myslím, že to bylo příjemné a zároveň funkční zpestření hodin literatury. 😀

 Gabriela Sedlářová