8. ročník a mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy

Žáci osmého ročníku se zapojili do mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, který spolupořádají Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Tématem letošního ročníku bylo: Můj literární příběh čeká na Tvé přečtení. Po odeslání přihlášky do projektu nám byla přidělena slovenská partnerské škola.

Byla jí základní škola při Dětské fakultní nemocnici s poliklinikou v Banské Bystrici. Jednalo se o děti z Kliniky dětské pediatrie, Kliniky chirurgických disciplín a Kliniky dětské hematologie a onkologie.

Při realizaci projektu jsme postupovali tak, že jsme propojili hodiny českého jazyka a výtvarné výchovy. V ČJ si pod vedením paní učitelky Sedlářové děti vymyslely dva krátké příběhy (8.A o žirafě, 8.B o hrošíkovi) – každý jednu větu a ve VV záložky vytvořily. Příběhy jsou to krátké a místy poněkud dramatické, ale mají dobrý konec, a to je důležité. Ke každé záložce jsme přiložili raději i lísteček s celým příběhem, ať děti na Slovensku vědí, čeho je jejich záložka součástí a můžou si v něm svoji větu dohledat. Nebo si k ní můžou vymyslete svůj vlastní skvělý příběh.

Hotové záložky jsme zabalili, odeslali na Slovensko a těšili se na zásilku od dětí z Banské Bystrice. A že jsme se měli na co těšit. Přišla nám spousta krásných záložek. Na každé záložce je uvedena oblíbena kniha jejího autora, takže kromě úžasných záložek máme i spoustu tipů na osvědčené knihy pro děti.

Vymýšlení a vyrábění jsme si užili a jsme rádi, že jsme se takto spojili s dětmi na Slovensku. Spolupráce se slovenskou školou byla výborná. Celý projekt hodnotíme velmi kladně.

Iva Lukasová