III. ADVENTNÍ TRHY – vystoupení našich dětí a žáků

V sobotu 3. prosince se u nedvědické sokolovny konaly adventní trhy a vystoupení našich dětí a žáků bylo opět součástí jejich programu. Průvodního slova se ujaly Lenka Martinková a Lucie Řehůřková, žákyně 8. ročníku. A co bylo k vidění a slyšení? Vánoční dovádění dětí z červené třídy a taneční pohádka v podání žluté třídy mateřské školy, divadla žáků z 5.ročníku a literárně-dramatického kroužkuči taneček druháků. Třeťáci recitovali a zpívali, písničky přidali i čtvrťáci. 2. stupeň ZŠ reprezentovaly dívky ze 6. a 8. ročníku, zpívaly a tančily. Zkrátka – bylo toho hodně. 😀 Doufáme, že se naše vystoupení líbilo a že jsme jím přispěli k předvánoční pohodě. Děkuji všem, kteří se na něm podíleli.

Gabriela Sedlářová