Matěj a Kristýna v okresním kole zeměpisné olympiády

Matěj Beránek, žák devátého ročníku, a Kristýna Urbánková, žákyně sedmého ročníku, jako vítězové kola školního postoupili do okresního kola zeměpisné olympiády v Modřicích.

Matěj Beránek se umístil na krásném devátém místě v těžké konkurenci dalších 29 účastníků. Kristýna Urbánková, která se účastnila takové soutěže vůbec poprvé, se umístila na dvacátém devátém místě z třiceti. 

Matěji, Kristýnko, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Děkujeme za Váš čas, odvahu a zvládnutí Vaší nervozity při samotném konání olympiády. A nezapomínejme, i cesta může být cíl!

Ráda bych poděkovala za doprovod žáků paní asistentce Tereze Švecové.

  Ladislava Kobzová