Recyklace baterií

ZŠ a MŠ Nedvědice získala osvědčení od společnosti Ecobat za přínos pro životní prostředí. Společnost Ecobat se zaměřuje na recyklaci baterií. V loňském školním roce se nám podařilo vytřídit celkem 29 kg baterií, ze kterých se získalo 22 kg druhotných surovin. Ve sběru baterií pokračujeme i v letošním školním roce.