Pěvecká soutěž na 1. stupni

Dne 23.3. 2023 se konala pěvecká soutěž 1. stupně. Žáci se na soutěž pečlivě připravovali a překvapili svými pěveckými výkony.

  1. kategorie – 1. ročník
  1. místo: VIKTORIE ŠTARHOVÁ
  2. místo: Barbora Klusáková
  3. místo: Radek Kolbábek

2. kategorie – 2. a 3. ročník

  1. místo: LUCIE KUNDÝSKOVÁ (3. ročník)
  2. místo: Rachael Stachová (3. ročník)
  3. místo: Aneta Navrátilová, Elen Chvátalová (3. ročník)

3. kategorie – 4. a 5. ročník

  1. místo: ANETA POCHOPOVÁ, KARIN KOTÁSKOVÁ (5. ročník)
  2. místo: Marie Plchová (4. ročník)
  3. místo: Kateřina Blažková (5. ročník)

Všem zpěváčkům blahopřejeme.

za 1. stupeň Leona Vejrostová