Vystoupení na Slavnostech

Sobotní dopoledne u rybníka patřilo už tradičně programu naší mateřské a základní školy. Naštěstí se nerozpršelo, a tak nás školkáčci hned v úvodu mohli letně roztančit. Druháci a třeťáci pak společně učili diváky měsíce a žáci čtvrté třídy informovali o situaci v českém školství formou televizní reportáže. Páťáci předvedli velmi netradiční verzi Popelky. Sestry Mlaskačovy si samy připravily moderní tanec a  žáci ze 6. B předvedli dvě krátké scénky v angličtině. Šesťáci pak četli i básničky o pernštejnském tisu, které sami vytvořili. Závěr vystoupení patřil osmákům. Zahráli na kytaru a ukulele, zazpívali a příjemně všechny přítomné naladili na nadcházející prázdniny. Program byl pestrý, snad se líbil. 😀 Moc děkuji všem, kteří se na jeho přípravě podíleli. Je radost takto společně začínat léto. 😀                    

Gabriela Sedlářová