Září v šesté třídě

V novém školním roce jsme na druhém stupni přivítali 23 šesťáků. Patnáct žáků naší školy doplnilo osm nově příchozích z Doubravníka. I přestože bývá přechod na druhý stupeň pro děti poměrně náročný, myslím si, že jej moji šesťáci zvládají velmi dobře. Již během září jsme podnikli několik akcí, se kterými bych vás ráda seznámila.

Každým rokem čeká na šesťáky adaptační kurz, nebylo tomu jinak ani letos. Již 12. září jsme společně vyrazili na Borovinku. Počasí nám vyšlo na jedničku, a tak se všichni mohli dobře bavit u her a sportovních aktivit, jež pro nás přichystali výborní instruktoři z centra Outdoor Domanín. Cíl kurzu poznat se a budovat dobré vzájemné vztahy v nově vzniklém kolektivu byl nepochybně splněn. Žáci si užili jak hry na stmelování kolektivu, tak také lanové centrum, aquazorbing či lukostřelbu. Aktivitami nabitý den hodnotil každý účastník kurzu pozitivně.

V úterý 19. září jsme se společně vydali na hrad Pernštejn, který i v letošním roce ožil květinovou výzdobou. Obrovské poděkování patří paní učitelce Dominice Štarhové, jež nás hradem provedla. Šesťáci díky ní mohli zažít netradiční, velice příjemnou návštěvu hradu. Dvouhodinovou prohlídku paní učitelka zpestřila množstvím zajímavostí, dokonce jsme nakoukli do míst, kam se běžný turista nepodívá.

Na konci měsíce, 29. září, nás čekal projektový den. Vyrazili jsme na procházku po naučné stezce přes Sejřek do Doubravníka. Odměnou za výstup do kopce byl pohled na sluncem zalitý hrad Pernštejn i následný pobyt na dětském hřišti v Sejřku. Jelikož byl projektový den pojmenován Procházky za historií, zastavovali jsme se po cestě u všech informačních tabulí a četli jsme si texty o historii míst, která jsme míjeli. Opět to byl krásně prožitý den.

Věřím, že společně strávené chvíle mimo školní lavice posílí pozitivní vztahy ve třídě. I nadále se budu snažit vymýšlet pro svoje žáky pestrý program, aby se do školy těšili, naučili se něco nového a zažili přitom spoustu legrace. Ať mají na co vzpomínat!

Eva Zemanová
třídní učitelka 6. A