Výstražná jednodenní stávka v pondělí 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

na pondělí 27. 11. 2023 vyhlásily školské odbory výstražnou jednodenní stávku. Převážná většina zaměstnanců naší školy se rozhodla ke stávce připojit. Z toho důvodu není možné zajistit dne 27.11.2023 provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny. Škola bude s výjimkou mateřské školy uzavřena. Bližší informace k provozu mateřské školy dostanou rodiče dětí z MŠ v samostatné zprávě.

Jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí bude komplikovat chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti. Situace v regionálním školství však ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Plánované kroky proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, našim žákům, považujeme za nepřijatelné. Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční.

Stávkou chceme:

1. Vyjádřit podporu nepedagogickým pracovníkům. Ministerstvo navrhuje zrušení tisíců míst sekretářek, ekonomů, školníků, uklízeček, kuchařek a další pokles jejich platů, které jsou již nyní na hranici minima. Chceme, aby naši žáci měli možnost teplého oběda – vládní kroky směřují na model zemí, kde si žáci do školy místo oběda nosí sendviče.

2. Vyjádřit nesouhlas se snížením počtu možných odučených hodin. Bude omezena možnost dělit třídy a větší třídy na některé předměty.

3. Vyjádřit nesouhlas se snížením prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou mimo jiné hrazeny učebnice, učební pomůcky, výpočetní technika a digitální technologie. Již nyní bojujeme s nedostatkem financí v této oblasti.

4. Poukázat na nekoncepčnost vzdělávací politiky v naší zemi – vládními zásahy se vracíme do historie. Plánované kroky povedou k omezení provozu škol a školských zařízení a snížení úrovně vzdělání.

Stávkujeme i za Vás a Vaše děti! Rozhodně v tomto případě nejde o platy učitelů.

Tímto Vás chceme požádat o pochopení a podporu našeho postoje.