Školní potřeby na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,
na odkazech pod textem najdete seznamy pomůcek na příští školní rok. Pokud jste v anketě nebo zprávě dali škole souhlas s nákupem pomůcek, pak Vám škola zakoupí všechny pomůcky nad červenou čarou. (pracovní sešity, sešity, výkresy a xerografický papír) Do 19. 7. nám pak prosím uhraďte zálohu na účet školy 262595585/0600. Záloha činí na pomůcky pro 2. – 5. třídu 700 Kč a pro 6. – 9. třídu 1000 Kč. Do poznámky uveďte prosím celé jméno žáka a třídu, do které bude příští školní rok patřit.
Pod červenou čarou jsou pak uvedeny pomůcky, které rodiče žákovi pořídí sami. Často se jedná o pomůcky, které žáci mají již z předchozích ročníků a je třeba je případně obnovit.

  1. ročník
  2. ročník
  3. ročník
  4. ročník
  5. ročník
  6. ročník
  7. ročník
  8. ročník
  9. ročník

Upřesnění seznamů, pokud si žák kupuje potřeby sám