Akce 4. třídy

Vlastivědná soutěž

16.5. 2017 se 4. třída zúčastnila vlastivědné soutěže na téma Po stopách Karla IV. , kterou pro ně připravili žáci 7. třídy společně s p. uč. Leonou Vejrostovou. Na 1. místě se umístila Šárka Šikulová, 2. místo obsadil David Šindelka a na 3. místě se umístil Matěj Jaroš.
Všem žákům 7. třídy i p. uč. Leoně Vejrostové děkujeme za přípravu zajímavé a pro děti přínosné soutěže.

Eva Chalupníková

IMG_3386 IMG_3385 IMG_3383 IMG_3379

Plavání

Od 16.9. – 25.11. 2016 se v rámci tělesné výchovy  3. – 4. ročník zúčastnil plaveckého výcviku v Kuřimi. Na každý pátek, kdy probíhal plavecký výcvik, se děti těšily.

Dvořáková, Chalupníková

Prohlídka knihovny v Nedvědici

Dne 10.10. 2016 se 4. třída vydala na prohlídku knihovny v Nedvědici. Velice vlídně nás přivítala paní knihovnice, která nás jejími prostory provedla. Ukázala nám koutek s dětskou literaturou i místo s literaturou pro dospělé. Na počítači jsme si mohli s dětmi vyhledat tituly od zadaných autorů , které jsou v knihovně právě k dispozici. Poté si děti mohly knihy a časopisy, o které měly zájem prohlédnout.

V knihovně se dětem velice líbilo. Snad se nám podařilo její návštěvou probudit v dětech čtenářského ducha. Každý nový čtenář bude v nedvědické knihovně určitě vítán.

Eva Chalupníková

Divadlo Radost – Malý princ

Dne 5.10.2016 čekalo před školou spoustu slavnostně oblečených dětí těšících se na divadelní představení v Brně . Určitě i vy znáte Malého prince od francouzského spisovatele A. de Saint- Exupéryho. I my učitelky 4. a 5. ročníku jsme chtěly, aby děti z nedvědické školy poznaly jeden z nejvýznamnějších pohádkových příběhů moderní světové literatury.
Vypráví příběh pilota /samotného Exupéryho/, který ztroskotá na Sahaře a tam se setkává s Malým princem, jenž sem přišel z daleké planetky. „Né! Né!“ říká princ, „já nechci hroznýše se slonem uvnitř! Já chci beránka….“ To jsou slova Malého prince. Divadelní zpracování tohoto příběhu děti velice zaujalo. Po celou dobu jej sledovaly se zatajeným dechem.
Po příjezdu do školy si děti s velkým zájmem nakreslily obrázky z divadla, které budou zdobit naši školu. Myslím si, že je důležité pěstovat u dětí kulturního ducha již od dětství. Snad se nám to alespoň v malé míře podařilo.

Eva Chalupníková