Akce 9. třídy

Předvánoční bruslení v Bystřici n. P. 22.12.
Čerti ve škole

          Jako každý rok, tak i letos u nás ve škole chodili žáci z deváté třídy převlečení za čerty. Celkem bylo deset čertů, tři andělé a Mikuláš. O půl jedenácté jsme vyrazili jako strašidelní čerti a krásní andělé s hodným Mikulášem do mateřské školy. Děimg_3140ti už byly shromážděné v dolní třídě. Vyslechli jsme si básničky a písničky, které si pro nás děti připravily. Za zdařilé vystoupení dostaly sladkou odměnu. Děti nám slíbily, že budou hodné. Obešli jsme i třídy druhého stupně, ušetřena nezůstala ani paní ředitelka. Trochu jsme všechny postrašili a zároveň se i pobavili. Odpoledne jsme navštívili tři oddělení školní družiny. Když jsme viděli roztřesené bradičky těch mrňousů, moudrý Mikuláš všem odpustil jejich hříchy, protože slíbili, že se polepší. Čerti si nikoho neodnesli. Za strašení jsme i my dostali nadílku. Po chodbách i ve třídách jsme nadělali trochu nepořádek, doufáme, že nám paní uklízečky odpustí. Tento den jsme si krásně užili a věříme, že i ostatní byli spokojeni.

Za čertí partu Leona Vejrostová

Foto


Exkurze 13.10.

Byla určena žákům 9. a 8. ročníku, hlavním tématem byly dva chemické procesy, o nich se žáci učí v chemii. Prvním tématem je výroba železa. Že se i nedaleko Nedvědice kdysi železo těžilo a ve štěpánovské huti zpracovávalo, to mnozí vědí. Takových lokalit bylo v naší zemi samozřejmě více – jednou z nich byla oblast kolem dnešního Adamova. Původní jméno tohoto místa bylo Hammer (později Hamry), Adamovem je až někdy z 18. století (i to jsme se při výkladu v huti dověděli). Zřejmě od 14. století se zde těžilo a zpracovávalo železo. Huť Františka v Křtinském údolí vznikla v roce 1746 a železo vyráběla plných 130 let. Dnes je ve správě Technického muzea v Brně a slouží jako muzeum. Zajímavý výklad, vystavené exponáty i samo prostředí zapůsobily jistě na většinu žáků.
…………Další zastávku jsme měli v Černé Hoře. Ano, podobně jako výroba železa je součástí učebních plánů i výroba piva. Jak pivo vzniká, tedy od vstupních surovin a po hotový výrobek – s tím vším nás paní průvodkyně seznámila. Prošli jsme všechny podstatné části provozu a všichni jsme si mohli udělat představu o tom, jak důsledně přesný musí být každý výrobní krok.
………..Domů jsme se vraceli plni dojmů a snad i náležitě poučeni.

Foto z exkurze