Filozofie školy

Cílem je kvalitně připravit žáky na život, vybavit je znalostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami nezbytnými pro jejich uplatnění ve společnosti.