Den dětí MŠ

1. června se naše MŠ zúčastnila Dne dětí, který pro nás připravili žáci 9. třídy pod vedením třídní paní učitelky Bc. Evy Zemanové. Akce se nám všem velice líbila. Jednotlivé úkoly byly zajímavé, zábavné a přiměřené každé věkové kategorii, takže i my jsme si akci s radostí užili. Proto děkujeme za krásně prožité dopoledne a oceňujeme perfektní přípravu akce.

Kolektiv učitelek MŠ Nedvědice

Leave a Reply