Dětský den v Nedvědici

1.6.2016 jsme se zúčastnili  Dne dětí v Nedvědici. Na vlakovém nádraží na nás čekali Shrek a Fiona a dali dětem na krk papírové kolečko s očíslovanými úkoly. Poté jsme se vydali na pohádkovou cestu k rybníku, kde byly pro děti připraveny stanoviště s různě obtížnými úkoly. Na jednotlivých stanovištích na nás čekali postavičky z pohádek a dětských filmů např. Červená Karkulka, Večerníček, Mimoni a spousta dalších.

             Celé dopoledne probíhalo v příjemné atmosféře a to díky školákům 9. ročníku ZŠ Nedvědice a velký dík patří i paní učitelce Evě Zemanové za skvěle zorganizovanou a připravenou akci.

Za pozvání na akci děkují děti a učitelky MŠ Doubravník

Leave a Reply