Vystoupení na Slavnostech

V sobotu 2. 7. 2016 žáci 2. stupně naší školy poprvé vystoupili na Slavnostech pernštejnského panství. 13 žáků předvedlo pestrý program – zpívali (sólově i sborově, jednohlasně i dvojhlasně), hráli na klávesy a elektrickou kytaru, tančili, četli ukázky z IMG_0574vlastní tvorby (letní příběhy, pohádky). Vybrali si písničky, které denně slýcháte z rádia či televize, písničky od skupin Kryštof a  Abba, dále Boky jako skříň od Ewy Farne či Voxelovu skladbu V naší ulici. Nechyběla ani oblíbená pohádková píseň Let it go. Navzdory trémě a pár horkým chvilkám, které nám připravili zvukaři, mohli být všichni  účinkující spokojeni. Zvládli to a líbili se.
Teď bych chtěla – už tradičně – poděkovat panu Miroslavu Břenkovi za vytvoření hudebních podkladů pro naše vystoupení. Další velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Ivě Sýsové, bez které bychom to nedokázali, a v neposlední řadě všem milým a šikovným účinkujícím: deváťačkám Míši Čechové, Katce Břenkové, Katce Cahové, osmákům Patriku Švestkovi, Pavlu Pokornému, Natce Harvánkové, Domči Holečkové a Terezce Zbořilové a šesťačkám Lence Hájkové, Alence Mládkové, Klárce Plevové, Lence Sečanské a Amálce Štarhové.

G. Sedlářová

Foto z vystoupení

Leave a Reply