Den předškoláků v ZŠ – projektový den

Ve středu 16. 11. 2016 se uskuteční Den předškoláků v ZŠ – 2. skupina (červená třída).
V tento den rodiče přivedou svoje dítě do MŠ do 7,30 hodin. Paní učitelka Štarhová Eva děti v 7,45 hod. odvede do družiny ZŠ.
Od 8 hodin do 9,45 hodin bude probíhat předškolní vzdělávání dětí v družině ZŠ s paní učitelkou Štarhovou.
V 10 hodin děti odejdou na pobyt venku s dětmi z MŠ.
V 11,30 hodin se vrátí do ZŠ a půjdou na oběd do školní jídelny.
Po obědě ve 12 hodin děti opět půjdou do družiny, kde budou společně s dětmi z 1. třídy a paní učitelkou Štarhovou do 14 hodin. Ve 14 hodin paní učitelka děti odvede do MŠ, kde si je rodiče vyzvednou.

Fotografie

 

Leave a Reply