Velikonoce na Pernštejně

V sobotu 15. dubna se svým programem na hradě Pernštejně vystoupila část dětí naší mateřské školy. Spojily své síly a pod vedením paní učitelek připravily milé vystoupení, které zpříjemnilo velikonoční odpoledne.
Všichni účinkující si zaslouží poděkování a velkou pochvalu.
Poděkování patří všem zaměstnancům hradu Pernštejna, v čele s paní Škrabalovou, kteří nám připravili výstavní síň, dokonce i nachystali čokoládovou odměnu pro účinkující.

Eva Šimečková, ředitelka školy

Foto Alena Slámová

IMG_0661 IMG_0662 IMG_0663  IMG_0668 IMG_0670 IMG_0671

Leave a Reply