Literární soutěž ZOO


Když jsme se dozvěděly, že probíhá další ročník výtvarné a literární soutěže v rámci
IMG_20170422_111655 IMG_20170422_111732 IMG_20170422_112713 IMG_20170422_113303

kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí, neváhaly jsme a vyzvaly naše žáky, aby zkusili do této smysluplné soutěže přispět. Kampaň se tentokrát jmenuje Let it grow – nechme je růst/žít. Cílem soutěže bylo zvýšit povědomí žáků základních škol a nižších ročníků gymnázií o nutnosti ochrany životního prostředí a změny životního stylu. Zapojilo se do ní celkem 121 dětí. Literární soutěž probíhala ve 2 kategoriích. Úkolem pro žáky 3. – 5. tříd bylo vymyslet pohádku, ve které bude vystupovat alespoň jeden druh zvířete z naší přírody. Do této kategorie jsme posílaly dílka šesti žáků ze 3. a 5. třídy. Josef Šikula z 5. ročníku svou pohádkou Kouzelný hrad zaujal a získal 5.místo. Zadání pro žáky 2. stupně bylo následující: Vymysli povídku, jejíž téma souvisí s letošní kampaní. Do této kategorie za naši školu přispěli 2 žáci 7. ročníku – František Macků a Lenka Hájková. Téměř strašidelný příběh Lenky s názvem Zpátky za dinosaury dosáhl ve své kategorii dokonce na čtvrté místo. Vyhlášení a předání hodnotných věcných cen proběhlo v ZOO Brno 22. 4. v rámci oslav Dne Země. Všem našim žákům, kteří do literární soutěže přispěli, patří poděkování a pochvala!
IMG_20170425_072133IMG_20170425_071205

Gabriela Sedlářová, Eva Nedomová, Blanka Dvořáková

Leave a Reply