Vlastivědná soutěž pro 5. třídu

Žáci páté třídy se předháněli v tom, kdo nejlépe zná historii naší země a dokáže vysvětlit všechny související pojmy. Už dva roky se snaží načerpat maximální možné množství nových znalostí a poznatků o historii našich předků. Završením jejich úsilí byla vlastivědná soutěž. Soutěžili ve dvaceti disciplínách, které si pro ně připravili žáci osmého ročníku. Do připravených kartiček se zapisoval počet získaných bodů. Všichni soutěžící byli moc šikovní a nadchli nás spoustou správných odpovědí. Je vidět, že děti ve škole nezahálí a poctivě se do hodin připravují.

A jak to vlastně všechno dopadlo? První místo získal Vít Dvořáček, pomyslné stříbro si odnesl Radek Verucci a třetí skončila Michaela Kostková.

Doufám, že se jim zábavná forma výuky líbila, a děkuji všem žákům osmé třídy za nachystání soutěže.

Leona Vejrostová

Žáci páté třídy s paní učitelkou Nedomovou děkují osmákům za přípravu soutěže.

Leave a Reply