DEN DĚTÍ – 1. 6. (Nedvědice)

Dne 1. 6. si už tradičně žáci devátého ročníku připravili pro mladší spolužáky „Den dětí“. Tentokrát jim pomáhali s přípravou i žáci šestého ročníku.

Děti na různých stanovištích plnily zajímavé úkoly – sportovní, postřehové, cvičily si svoji obratnost. Za úspěšné splnění získávaly body do kartičky, kterou dostaly u startu na nádraží. Protože nám přálo počasí, proběhla celá akce na Krčíně a na prostranství u rybníka. Celkem se zúčastnilo kolem 220 dětí z prvního stupně a z mateřských škol v Nedvědici a Doubravníku.

Cílem celého soutěžního dne bylo postupně obejít všech dvacet stanovišť, splnit úkoly a získat co nejvíce bodů, za které pak v cíli čekala na děti sladká odměna. Myslím si, že si tento den všichni užili. Děkuji všem šesťákům a deváťákům za přípravu soutěže.

Leona Vejrostová, Kateřina Vejrostová
FOTO ZE DNE DĚTÍ

Leave a Reply