Mediální výchova 8. třída

V pátek 13. října jsem se s osmáky vydala do tišnovské knihovny. Měli jsme tam objednaný program s názvem Mediální výchova. Sama hodnotím tento vzdělávací pořad velmi pozitivně – a to jak po obsahové, tak i po formální  stránce. Knihovnice Edita Hečová přibližovala aktuální a velice zajímavou problematiku formou, která je pro teenagery ideální. Vtipně a s nadhledem nám na konkrétních příkladech ukázala, jak média dokážou přilákat naši pozornost a jak nás ovlivňují a manipulují námi. Snažila se žáky vést ke kritickému myšlení, program zahrnoval i velmi zajímavý praktický úkol, na němž si osmáci vyzkoušeli moc médií. Za vzorné chování a spolupráci si zasloužili pochvalu nejen ode mě, ale i od paní Hečové. Ve spolupráci s tišnovskou knihovnou budeme po této zkušenosti určitě rádi dál spolupracovat. 
                                                                                                                                                  
G. Sedlářová 

Mediální výchova byla poučná. Soustu věcí jsem nevěděla. Jako výlet to bylo super. Eliška Prokopová 

Myslel jsem, že to bude nudné, ale bylo to super. Ondřej Krušina 

Většinu věcí už jsem věděl. Matyáš Pivovarčík 

Program se mi velice líbil. Paní byla sympatická a vtipná.. Filip Cacka 

Přednáška se mi moc líbila. Bylo to dokonale vtipně podané. Myslím, že toto téma je velmi důležité. Mělo by se mu věnovat více pozornosti i ve škole. Tomáš Dufek