Beseda v 1. třídě

Ve středu 23. května si pro nás, prvňáčky, připravil tatínek Elišky zajímavé a poutavé povídání o lese. Dozvěděli jsme se mimo jiné, jak ze semínka vyroste strom, jaké stromy a zvířata se u nás vyskytují, jak se v lese chováme a jak se o les staráme. Učili jsme se poznávat jehličnaté a listnaté stromy a prohlédli jsme si paroží ze srnce, jelena, daňka. Na závěr našeho společného dopoledne jsme dostali omalovánky, záložky a sladkou odměnu. Setkání s panem Balášem bylo velmi příjemné a patří mu naše velké poděkování.

                                                                                                                              za prvňáčky Eva Nedomová