Třeťáci na výletě

8. června se uskutečnil školní výlet 3. třídy. Jeho cílem byly Sloupsko – šošůvské jeskyně a Porčův mlýn v Býkovicích. Autobus nás nejprve dovezl do Sloupu, kde začínala prohlídka jeskyní. Během asi hodinové napínavé cesty podzemním labyrintem jeskyní jsme se dověděli mnoho zajímavých informací. Trasa končila v jeskyni Kůlna, kde kdysi přebýval pravěký člověk. Jak se mu zde žilo, to jsme poznali jednak z videoprojekce , ale také z mnoha vykopávek z té doby. Druhým cílem našeho výletu byl zrekonstruovaný vodní mlýn v Býkovicích. Pan mlynář nás provedl starými prostorami mlýna. Na závěr jsme se mohli podívat, jak takový vodní mlýn funguje. Potom nás už čekala zpáteční cesta. Zážitků mnoho, počasí tak akorát, výlet vydařený.

Jana Tomanová