EDUKAČNÍ SKUPINKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Od 14. 5. do 18. 6. se konala společná setkání pro předškolní děti. Cílem edukace byl rozvoj předškoláků, kde si hravou formou cvičili své schopnosti a dovednosti. Dalším úkolem skupinek bylo zvládnout přechod z MŠ do 1. třídy ZŠ. Edukačními lekcemi prošlo celkem 16 dětí.

Velmi kladně hodnotím tyto skutečnosti:
* vytvořený vztah mezi mnou a dětmi,
* znalost školního prostředí,
* překonání strachu z nové osoby učitele i cizího prostředí.

Děkuji dětem za absolvování tohoto programu a už se na všechny těším 3. září.
Děkuji Markétě Pučálkové, která se mnou skupinky vedla.

Mgr. Bc. Leona Vejrostová